Anker – LUCA week

In de Gentse wijk Muide-Meulestede worden een 30-tal studenten van de opleidingen Beeldende vormgeving, Film en Interieur LUCA School of Arts Gent en Brussel ondergedompeld in Social Design. Samen met de Duitse Amsterdammers van design studio andrewsdegen werken ze rond thema’s als mobiliteit, vluchtelingen, eenzaamheid, armoede, interculturaliteit…

Gedurende de eerste week van de lente observeren, interviewen, tekenen en fotograferen en ontwerpen ze in de wijk.  De studenten gaan op zoek naar  oplossingen voor sociale problemen en proberen vanuit vormgeving hier een (on)mogelijk antwoord op te verzinnen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s